Իրավական փաստաթղթեր

ԵՊՀ կանոնադրություն

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

ԵՊՀ  բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը

ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ

ԵՊՀ հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ
_
_________________________________________________________________________________________________________


ԵՊՀ պորտալում գործում է «Փաստաթղթեր» կայքը, որտեղ կարող եք գտնել ԵՊՀ-ին առընչվող բոլոր իրավական փաստաթղթերը: