Պրակտիկա

Ուսումնական գործընթացի մասն է կազմում մասնագիտական պրակտիկան, որի ընթացքում ուսանողներն, ըստ իրենց մասնագիտական կողմնորոշման, այցելում են համապատասխան ինստիտուտներ, ձեռնարկություններ և այլ հիմնարկներ:

Ուսումնական պլաններով նախատեսվում են ուսումնական, մասնագիտական և մանկավարժական պրակտիկաներ: Վերջինս կազմակերպում է կամավորության սկզբունքով: