ԵՊՀ ռեկտորի ողջույնի խոսքը

rectorՍիրելի՛ առաջին կուրսեցիներ,

Դուք ձեր առաջադիմությամբ, կրթական բարձր պատրաստվածության շնորհիվ Երևանի պետական համալսարանում սովորելու իրավունք եք վաստակել, ինչը ձեզ համար թե՛ մեծ պատիվ է, թե՛ մեծ պատասխանատվություն: Չէ՞ որ դուք դարձել եք ուսանողն այն բուհի, որը վերջին ինը տասնամյակների ընթացքում եղել և այժմ էլ մնում է մեր հանրապետության բարձրագույն կրթության դրոշակակիրը, բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման դարբնոցը: Համալսարանական լինելը ձեզ միաժամանակ պարտավորեցնում է անաղարտ պահել Մայր բուհի` իր կենսագրությամբ վաստակած բարձր վարկանիշն ու անունը, հանդես բերել մարդկային վեհ հատկանիշներ, ուսման մեջ լինել բարեխիղճ ու նպատակասլաց:

Սիրելի՛ առաջին կուրսեցիներ, ձեր ուսումնառության տարիներին կշարունակվեն վերջին շրջանում համալսարանում իրականացվող ուսումնագիտական բարեփոխումները: Բարեփոխումներ, որոնք բխում են նոր ժամանակների ոգուց և պահանջներից: Ներկայումս աշխարհի, մասնավորապես Եվրոպայի բարձրագույն կրթության ոլորտում ընթացող ինտեգրման գործընթացներում աստիճանաբար և նպատակասլաց կերպով ընդգրկվում է նաև Երևանի պետական համալսարանը: Այդ ճանապարհին պահանջվում է ապահովել ոչ միայն կրթության բարձր որակ, միջազգային չափորոշիչներին համահունչ ծրագրեր, այլև բարձրագույն կրթության զարգացման գործում Մայր բուհի դերի վերաբերյալ ծավալուն տեղեկատվություն:

Շարունակելով ազգային, մշակութային հարուստ ավանդույթների ժառանգորդի և դրանք սերունդներին փոխանցողի պատասխանատու և պատվավոր առաքելությունը` ԵՊՀ-ն ստանձնել և արժանապատվորեն իրականացնում է համաշխարհային արժեքները համադրելու և երրորդ հազարամյակի մարտահրավերներին դիմակայելու համար նոր գործելաոճով հանդես գալու պարտավորություն: Իր գործունեության հիմնական նպատակը համարելով կրթության բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումն ու դրանց համապատասխանեցումը համալսարանական կրթական միջազգային չափանիշներին` Մայր բուհը ձեռնարկում և իրականացնում է գիտակրթական բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք համահունչ են ժամանակի թելադրանքին:

Լինելով անկախ ու ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բուհը` Երևանի պետական համալսարանը ներկայումս աշխարհի մի շարք առաջնակարգ համալսարանների արժանի գործընկերն է:

Սիրելի՛ առաջին կուրսեցիներ, ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ԵՊՀ ընդունվելու կապակցությամբ ու ցանկանում եմ, որ ձեր ուսումնառության տարիները լինեն ոչ միայն մասնագիտական բարձր որակավորում ձեռք բերելու, այլև մարդկային արժանապատիվ կեցվածքի և երկրի լիարժեք քաղաքացու ձևավորման տարիներ:

Բարի՛ գալուստ և բարի՛ երթ ձեզ:

Արամ Սիմոնյան

ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր