ԵՊՀ գիտական գրադարան

ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գիտական գրադարանը և գրադարանից օգտվելու կանոնները

 

ԵՊՀ գրադարանը հիմնադրվել է 1920 թ.-ին:

Գրադարանում այսօր հաշվարկվում է շուրջ 2 միլիոն միավոր գրականություն:


Գրադարանը
բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.

  • գրականության և մամուլի սպասարկման
  • գրապահոցի
  • աբոնեմենտի
  • համալրման և մշակման
  • հնատիպ, հազվագյուտ և արվեստի գրականության
  • համակարգչային ծառայությունների և ավտոմատացման

Այսօր գրադարանում գործում են Գալուստ Գյուլբենկյանի, Հելեն Թաքեսյանի, Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) ու Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ)  նյութերի պահոցներ, ռուսալեզու էլեկտրոնային գրադարանի պաշարներ, ինչպես նաև Գերմանական անկյուն, Չինական անկյուն:

2007 թվականից ներդրվել է ընթերցողների նոր տոմս, որը հնարավորություն է տալիս օգտվելու գրադարանի թվային պաշարներից և ցանկացած վայրից գրականության պատվերներ կատարելու:

Գրադարանում գործում է նաև շրջանառու և առձեռն դասագրքային ֆոնդ (թիվ 400 սենյակ), որտեղ տեղադրված են ավելի քան 80 հազար ուսումնական ձեռնարկներ: Ուսանողներն իրենք դարակներից ընտրում են իրենց անհրաժեշտ գրքերը, ապա գրանցում համակարգում:

Գրադարանում, ըստ մասնագիտությունների, գործում են 7 ընթերցասրահներ, որոնցում ներդրված է ինքնասպասարկման համակարգը: Ընթերցասրահների աշխատանքային ժամերն են` երկուշաբթիից ուրբաթ` 9:00-19:00, շաբաթ օրերին` 10:00-18:00:

2012 թվականից ԵՊՀ-ում ներդրվել է միասնական ուսանողական տոմս, որի արդյունքում միավորվել են ուսանողական և գրադարանի ընթերցողի տոմսերը: Տոմսն ուսանողին թույլ է տալիս օգտվել գրադարանի էլեկտրոնային ռեսուրսներից և կատարել էլեկտրոնային պատվերներ: Այն տրամադրվում է ԵՊՀ ընդունված բոլոր առաջին կուրսեցիներին:

Գրադարանից օգտվելու կանոնները.

  • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտները և հայցորդները, ինչպես նաև աշխատակիցները:
  • Ընթերցողական տոմսն ընթերցողին իրավունք է տալիս տնօրենության կողմից սահմանված կարգով օգտվելու գրադարանի ծառայություններից: Այն տրվում է որոշակի ժամկետով` կախված ընթերցողի համալսարանական կարգավիճակից:

Գրադարանն ունի էլեկտրոնային քարտարան և էլեկտրոնային պատվերների սպասարկման համակարգ, ինչպես նաև ուսումնական ձեռնարկների և հնատիպ գրքերի սկանավորված տարբերակները: Մուտք գործելով lib.ysu.am հասցե` ընթերցողը կարող է փնտրել իրեն հետաքրքրող գիրքը` նշելով կա՛մ վերնագիրը, կա՛մ հեղինակի անունը, հրատարակման տարեթիվը, վայրը, գրքի թեմատիկան, ձևաչափը և կատարել էլեկտրոնային պատվեր:

Հայաստանյան գրադարանների գրապաշարի մատենագիտական տեղեկատու աղբյուր է էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակը, որից օգտվելու համար պետք է այցելել ինտերնետային հետևյալ կայքերը.

www.armunicat.am:8991/ARMA (հայերեն)

www.armunicat.am:8991/ALEPH (անգլերեն)

ԵՊՀ գրադարանի տնօրենն է ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Եզնիկ Միրզոյանը:

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք

Հեռ.` (+374 60) 71-02-00

Էլ. փոստ` library@ysu.am

Գրադարանի մասին ավելի մանրամասն՝ www.lib.ysu.am