ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1994 թ.-ին:

ԵՊՀ ծրագրերին համապատասխան` մասնաճյուղը պատրաստում է բակալավրական կրթությամբ մասնագետներ:

Մասնաճյուղն ունի չորս ֆակուլտետ.

  • բնական գիտությունների
  • հումանիտար գիտությունների
  • տնտեսագիտության
  • կիրառական արվեստի

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատարն է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արտակ Ցուցուլյանը:

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3

Հեռ.` (374 263) 32202, 40035, 40050

Էլ. փոստ՝ ijevan@ysu.am

Կայք՝ http:ijevan.ysu.am