Ժամատախտակ

 

I հերթ II հերթ
I ժամ 9:30 – 10:10 VII ժամ 14:30 – 15:10
II ժամ 10:15 – 10:55 VIII ժամ 15:15 – 15:55
III ժամ 11:05 – 11:45 IX ժամ 16:05 – 16:45
IV ժամ 11:50 – 12:30 X ժամ 16:50 – 17:30
V ժամ 12:50 – 13:30 XI ժամ 17:40 – 18:20
VI ժամ 13:35 – 14:15 XII ժամ 18:25 – 19:05