Խորհրդատվություն

Խորհրդատվության ժամանակ ուսանողները պարզաբանում են անհասկանալի հարցերը, դասախոսության բովանդակության կամ մեթոդիկայի հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաև լրացնում են բաց թողած դասախոսությունները: Խորհրդատվությունը սովորաբար նշանակվում է քննությունից առաջ: