ԵՊՀ համառոտ տվյալներ

Հիմնադրվել է՝  1919 թ., մայիսի 16

Սովորողների թիվը՝

Բակալավրիատում՝  14.350

Մագիստրատուրայում՝  2.555

Օտարերկրյա ուսանողներ՝ 240

Ասպիրանտներ՝ 401

Հայցորդներ՝ 113

Իջևանի մասնաճյուղ՝ 1704

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ՝ 1552

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսներ՝ 19

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամներ՝ 18

Պրոֆեսորներ՝ 212

Դոցենտներ՝ 585

Ֆակուլտետներ՝ 19

Ինստիտուտ՝ 2

Գիտահետազոտական, ուսումնագիտական, վարչական կենտրոններ, լաբորատորիաներ՝ 39

Ղեկավար մարմիններ`

ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդ (32 անդամ)

ԵՊՀ գիտական խորհուրդ (88 անդամ)

ԵՊՀ ռեկտոր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ. Արամ Սիմոնյան

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, ԱլեքՄանուկյան 1, հեռ.` (+37460) 71-01-01, (+37460) 71-01-00, ֆաքս` (+37410) 554641

Էլ. փոստ` info@ysu.am, կայք`www.ysu.am