ԵՊՀ համառոտ տվյալներ

Հիմնադրվել է՝  1919 թ., մայիսի 16

Սովորողների թիվը՝

Բակալավրիատում՝  13.334

Մագիստրատուրայում՝  2.743

Օտարերկրյա ուսանողներ՝ 240

Ասպիրանտներ՝ 372

Հայցորդներ՝ 85

Իջևանի մասնաճյուղ՝ 1376

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ՝ 1552

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսներ՝ 8

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամներ՝ 18

Պրոֆեսորներ՝ 214

Դոցենտներ՝ 555

Ֆակուլտետներ՝ 19

Ինստիտուտ՝ 2

Գիտահետազոտական, ուսումնագիտական, վարչական կենտրոններ, լաբորատորիաներ՝ 39

Ղեկավար մարմիններ`

ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդ (32 անդամ)

ԵՊՀ գիտական խորհուրդ (88 անդամ)

ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գեղամ Գևորգյան

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, ԱլեքՄանուկյան 1, հեռ.` (+37460) 71-01-01, (+37460) 71-01-00, ֆաքս` (+37410) 554641

Էլ. փոստ` info@ysu.am, կայք`www.ysu.am