ԵՊՀ համառոտ տվյալներ

ԵՊՀ-ն 102 տարեկան է (hիմնադրվել է 1919 թ.):

Սովորողների թիվը՝

Շրջանավարտ` 154.000

Ուսանող ՀՀ-ից (2020-21 թ.)` 13.068

Ուսանող արտերկրից (2020-21 թ.)`289

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս`8

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ` 11

Դոկտոր` 203

Պրոֆեսոր` 188

Դոցենտ` 566

Ընդհանուր և մասնագիտական ամբիոններ` 105

Ֆակուլտետ՝ 21

Գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ 3

  • Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
  • Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
  • Ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

Գիտահետազոտական կենտրոն և լաբորատորիա՝ 33

 

Մասնաճյուղ Իջևան քաղաքում (http://ijevan.ysu.am/)

Մանկավարժի որակավորում ստանալու հնարավորություն

Կրթական ծրագրեր՝

Նախապատրաստական՝ 16

Բակալավրիատ՝ 61

Մագիստրատուրա՝ 111

Ասպիրանտուրա՝ 66

 

ԵՊՀ միջազգային համագործակցություն՝  

Միջազգային պայմանագրեր աշխարհի մոտ 50 պետության շուրջ 270 համալսարանի հետ,

Մոտ 50 փոխանակման ծրագիր աշխարհի գործընկեր համալսարանների հետ «Erasmus+» և միջբուհական ու միջպետական այլ ծրագրերի շրջանակում,

Կրկնակի դիպլոմով ավելի քան 10 մագիստրոսական ծրագիր աշխարհի գործընկեր համալսարանների հետ,

Բակալավրի մեկ անգլերեն կրթական ծրագիր օտարերկրացիների համար,

Մագիստրոսի երկու անգլերեն կրթական ծրագիր օտարերկրացիների համար,

Ավելի քան 600 օտարալեզու դասընթաց օտարերկրյա ուսանողների համար,

Ուսուցանվում է 22 լեզու

  • Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգը՝

http://www.ysu.am/entrant/hy/Foreign-Citizens

ԵՊՀ հրատարակչություն

ԵՊՀ հանրակացարան

ԵՊՀ գրադարան

  • ԵՊՀ-ն ունի բուժկետ, սպորտհամալիր, գեղատեսիլ վայրերում հանգստյան տներ, հրաձգարան, հյուրերի տուն:

Ղեկավար մարմիններ`

ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդ (20 անդամ)

ԵՊՀ գիտական խորհուրդ (88 անդամ)

 


ԵՊՀ ռեկտոր-կառավարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյան

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1, հեռ.` (+374 60) 71-01-01, (+374 60) 71-01-00, ֆաքս` (+37410) 55-46-41

Էլ. փոստ` info@ysu.am, ԵՊՀ պորտալ`www.ysu.am

 

Հետևե՛ք մեզ նաև այլ սոցիալական հարթակներում

Թվիթեր՝ Yerevan State University- YSU (@YSU_official)

Ինստագրամ՝ ԵՊՀ — Yerevan State University (ysu_yerevanstateuniversity)

Յութուբ՝ ysu.am , ysu official

Տիկ-տոկ՝ @yerevan_state_university