Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ


Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը` որպես առանձին միավոր, կազմավորվել է 1991 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

 • անգլերեն լեզու և գրականություն
 • ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
 • գերմաներեն լեզու և գրականություն
 • իսպաներեն լեզու և գրականություն
 • իտալերեն լեզու և գրականություն
 • թարգմանչական գործ` անգլերեն և հայերեն լեզուներ
 • թարգմանչական գործ` ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ
 • թարգմանչական գործ` գերմաներեն և հայերեն լեզուներ
 • թարգմանչական գործ` իսպաներեն և հայերեն լեզուներ
 • լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` անգլերեն

 Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

 • Անգլիական բանասիրության
 • Անգլերեն լեզվի թիվ 1
 • Անգլերեն լեզվի թիվ 2
 • Ֆրանսիական բանասիրության
 • Ռոմանական բանասիրության
 • Գերմանական բանասիրության
 • Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի
 • Արտասահմանյան գրականության
 • Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գևորգ Բարսեղյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-05-40, 71-05-44

Էլ. փոստ` romanogerm@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Romance-and-Germanic-Philology