Քաղաքացիական պաշտպանության

Քաղպաշտպանության ամբիոնը բացվել է 1963 թ.-ին:

Ամբիոնում իրականացվող ուսուցման ծրագրի համաձայն՝ բոլոր ֆակուլտետների տղաները և աղջիկները, առանց բացառության, անցնում են քաղաքացիական պաշտպանություն դասընթացը (32 ժամ) և «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն» առարկան (32 ժամ), ինչից հետո ուսանողները հանձնում են ստուգարք:

Ամբիոնի վարիչն է Սարգիս Մանուկյանը:

Ամբիոնը գտնվում է Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում:

Հեռ.` (374 60) 71-07-50